เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2562


ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลท่าช้างจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนำปัญหาความต้องการมาวิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการต่างๆบรรจุในแผนพัฒนาประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)อย่างมีประสิทธิภาพ