เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562


ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าช้าง