เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562


เทศบาลตำบลท่าช้าง ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยมุ้งเน้นให้ครู นักเรียนและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่อไป