เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี2562


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน นำโดย น.ส.ยุพิน  อนุรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างและตำบลสี่ร้อย อสม. ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทำนบ พนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของน้ำมากยิ่งขึ้น