เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน "การดูแลรักษาแหล่งน้ำ"ประจำปี2562


เทศบาลตำบลท่าช้างเล็งเห็นว่าแหล่งน้ำมีคุณค่าต่อชุมชนการที่เรามีแหล่งน้ำที่ดีมีการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่สม่ำเสมอส่งผลให้ชุมชนน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดีไปด้วยจึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้าน "การดูแลรักษาแหล่างน้ำ" เพื่อจุดประกายทางความคิดให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน และสร้างเครือข่ายอาสาในการจัดการปัญหาแหล่งน้ำ