เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้าน"เทคนิคการคำนวณราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงานจ้าง" ประจำปี2562


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติการด้าน "เทคนิคคำนวณราคากลาง การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้าง" ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของหน่วยงานราชการ สร้างวิสัยทัศน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร