เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลท่าช้างดำเนินการพ้นหมอกควันให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดและลดปัญหาการแพร่เชื้อ และระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน  โดยรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใส่สารเคมีทรายอะเบทในตุ่มน้ำ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  สนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชไล่ยุง เช่นตะไคร้หอมไล่ยุง เลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563