เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาตำบลท่าช้าง ประจำปี2563


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการฝึกอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ขึ้นเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวหลักที่มีอยู่ เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น วันที่27 - 28 มิถุนายน 2563