เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน ประจำปี 2562


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน ประจำปี 2562 ขึ้นได้มีกิจกรรมฝึกซ้อมกรณีเด็กติดในรถยนต์และฝึกซ้อมกรณีไฟไหม้อาคารเรียนเป็นการส่งเสริมใก้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างรวมทั้งผู้ปกครองได้มีประสบการณ์ในการเอาตัวรวดจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองในการดูแลป้องกันบุตรหลานให้รับความปลอดภัย