เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียนติ


เทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียนติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุยเดช สยามินทราธิเบศรราชโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึงได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ประเภทเดินวิ่ง 3 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร