เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ (นายดอก-นายทองแก้ว)


ตามที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญได้ร่วมกันจัดงาน "รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ (นายดอก-นายทองแก้ว)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมของวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ เทศบาลตำบลท่าช้างจะได้เข้าร่วม ซึ่งรูปแบบการจัดทำโครงการจัดงานรำลึกวีรชนร่วมกับอำเภอวิเศษชัยชาญ ชื่อขบวน "อนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะพื้นเมือง ดนตรีไทย"