วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง
23  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๐ ๘๔๘๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง