วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อโคมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระบะแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๐ ๘๔๘๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติก (บริเวณบ้านนายเวก-บริเวณบ้านนางดวงจันทร์ -บริเวณบ้านนายสมชาย) หมู่ที่ 7 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติก (บริเวณนานายสุเมศ-บริเวณบ้านนายชัยโต๊ะจีน) หมู่ที่ 5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ม.ค. 2564
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ ๘๖๒๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง