วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนานายบันเทิง-สวนครูพจน์) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านคุณวิชัย-ออกทุ่งนา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสฟัลท์ติกตั้งแต่บริเวณบ้านลุงเวก คงชนะถึงบริเวณบ้านนางเยื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสพัลท์ติก ตั้งแต่บ้านพักชลประทานถึงสวนอาจารย์แหว๋ว หมู่่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
16  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสฟัลท์ติกตั้งแต่ประตูน้ำวัดทำนบถึงบริเวณนานายสุเมธ หมู่ที่ 5 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
25  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค ๔๘๙ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำข้างบ้านผู้ใหญ่มนตรี หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง