วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๕๗๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบ
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 80 8417 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาขุดร่องน้ำในชุมชนวัดลาดเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างโครงการลงลูกรังจากบ้านนางเยื่อ เชื่อมต่อตำบลหัวตะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง