วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการลงลูกรังหลังโรงสีพัชรนันท์ (ท้ายคลอง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการลงลูกรังรางตาเดชฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการลงลูกรังจากนานางส่าง อินทรชิต - บ่อปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค 489 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง