วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้มก้อนขุ่น และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 80 8488 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกข้างบ้านนายบุญส่ง ปิติควร หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)