วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๐ ๘๔๘๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐ ๘๔๑๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ยางมะตอยผสมเสร็จ
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ ๘๖๒๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำข้างบ้านนายดิเรก หมู่ที่ ๕ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง