วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำหน้าวัดทำนบ หมู่ที่ ๕ ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังซอยดอนสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อปั๊มคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บฉ ๘๗๒๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2563
ซื้อถังขยะพร้อมบล็อกสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง