วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเทเลอร์ ทะเบียน ๘๐ ๘๗๒๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๖๒๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูผิวแอสฟัลท์ติกตั้งแต่ประตูน้ำวัดทำนบถึงบริเวณนานายสุเมธ หมู่ที่ 5 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๐ ๘๔๑๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อสารส้มก้อนชุ่นและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐ ๘๔๑๗ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง