เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพไปรบกับพม่าที่ดอนเจดีย์ โดยได้ยกขบวนช้างศึกทัพได้มาหยุดพักอยู่ที่ตำบลไผ่จำศีล มีช้างจำนวนมากลงมากลงมากินน้ำ และเดินข้ามแม่น้ำน้อยไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งต่อมาทางราชการได้จัดตั้งหมู่บ้านและ ตำบลขึ้น ชาวบ้านเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลท่าช้าง ตั้งแต่นั้นมา