เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 เม.ย. 2559 ]245
2 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]155
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]169
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]165
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]152
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]172
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]171
8 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]158