เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
กองช่าง


นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 088-3845696

 

นายจเร   เกษรสกุล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เบอร์โทร 089-0886944 

นางสาวกุสุมา  แย้มพราย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร 080-6654669