เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 14 มี.ค. 2567 ]9
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส. 1) ประจำปีพ.ศ. 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]24
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]23
4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญ [ 20 ธ.ค. 2566 ]10
5 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]31
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.7 [ 26 ต.ค. 2566 ]68
7 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]51
8 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
9 โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาย จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
11 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]0
13 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]0
14 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]0
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]56
16 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]51
17 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก [ 1 มี.ค. 2566 ]9
18 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าช้าง พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]42
19 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]66
20 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.7 [ 16 ม.ค. 2566 ]65
 
หน้า 1|2|3|4