เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

     ผลไม้/ผักต่างๆ
กระท้อน
เป็นผลไม้ที่มีตามฤดูกาล

นำไม้ผลพันธุ์ที่ต้องการมาปลูกและดูแลรักษาด้วยการรดน้ำ
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และใช้สารกำจัดศัตรูพืชเมื่อมีการระบาด
   
     หัตถกรรม-กะลามะพร้าว/เปลือกต่างๆ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว