เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพไปรบกับพม่าที่ดอนเจดีย์ โดยได้ยกขบวนช้างศึกทัพได้มาหยุดพักอยู่ที่ตำบลไผ่จำศีล มีช้างจำนวนมากลงมากลงมากินน้ำ และเดินข้ามแม่น้ำน้อยไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งต่อมาทางราชการได้จัดตั้งหมู่บ้านและ ตำบลขึ้น ชาวบ้านเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลท่าช้าง ตั้งแต่นั้นมา