เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์แทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค 489 อ่างทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 80 8417 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มก้อนขุ่นและคลอรีนผงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณรั้ววัดโพธิ์ปล้ำถึงบริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโซล่าตรอน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [ 29 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอ้ดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 29 พ.ค. 2567 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2567 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 80 8417 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโซล่าร์ตรอนถึงบริเวณสะพานคอนกรีตคลองไผ่งาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2567 ]2
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณรั้ววัดโพธิ์ปล้ำถึงบริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโซล่าตรอน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง [ 15 พ.ค. 2567 ]2
17 ประกาศชี้แจงการวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคา (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 14 พ.ค. 2567 ]5
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณรั้ววัดโพธิ์ปล้ำถึงบริเวณสะพานคอนกรีตข้ามซอยโซล่าตรอน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]2
19 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กฺิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74