เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2564 ]132
2 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ใน การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2564 ]123
3 พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษี บำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]129
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]121
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 11 ม.ค. 2564 ]114