เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
รายงานการตรวจสอบตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561


รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ท่าช้าง