เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะก่อน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เป็นการนำขยะจากบ้านพัก ชุมชน และสำนักงาน มาคัดแยกให้เกิดการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำไปขาย สลายทำปุ๋ย ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและลดปริมาณขยะอีกด้วย