เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
ITA ประจำปี 2563

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการฝึกอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาตำบลท่าช้าง ประจำปี2563
       เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการฝึกอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ขึ้นเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตั...
 
  โครงการฝึกอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบ...
  ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี2563
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัย 2 ครั้งที่1/2563
  โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปี2563
  ประชุมพนักงานประจำเดือน
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้...
  โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ...
  วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้