เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
ITA ประจำปี 2564

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  เยี่ยมผู้สูงอายุกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง ครั้งที่2 ประจำปี2562
       กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้างนำโดยผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลท่าช้าง ออกเยี่ยมเยียน บริ...
 
  เยี่ยมผู้สูงอายุกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าช...
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กจ...
  โครงการส่งเเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน ประจ...
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท...
  โครงการฝึกอาชีพและให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ข...
  โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านสุขภาพ และโภชนาการเ...
  บริการวัดความดันให้กับประชาชน
  โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ...
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ 2560
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้