เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2563-2564) [ 19 ต.ค. 2564 ]6
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2562-พ.ศ.2563) [ 3 พ.ย. 2561 ]164
3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560) [ 2 พ.ย. 2559 ]43