เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 (2) [ 1 ก.พ. 2564 ]29
2 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 (3) [ 1 ก.พ. 2564 ]24
3 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]19
4 ประกาศแผนดำเนินงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]60
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน [ 19 มิ.ย. 2563 ]59
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานงบกลาง [ 19 มิ.ย. 2563 ]55
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านสังคมฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 10 มิ.ย. 2563 ]53
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 5 มิ.ย. 2563 ]56
9 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมฯ แผนงานสาธารณสุข [ 5 มิ.ย. 2563 ]63