เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลท่าช้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ซึ่งเน้นการดำเนินการด้านสาธารณสุขเชิงรุกให้ทั่วถึง
และครอมคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนาการบริการสาธารณสุข
โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงนี้ขึ้น
โดยได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้างมาร่วมกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ ขยับร่างกาย และรับคำแนะนำวิธการออกกำลังกาย  
ผู้สูงอายุพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่ 11 เมษายน 2562
770 Capital отзывы клиентов о Брокере в Google
услуги сео днепр
cbd oil
770capital