เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2562


จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะการรรรรรรป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2562