เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปี2563


เทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า  และสร้างความตระหนักของประชาชนในการแก้ไขและป้องกันแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
จึงออกพื้นที่อำนวยความสะดวกโดยจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ไปบริการฉีดให้แก่สัตว์เลี้ยงตามจุดบริการต่างๆ ในวันที่1 - 10 เมษยน 2563