เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี2563


เทศบาลตำบลท่าช้างจัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมเพื่อให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา และรับเรื่องแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ มีสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกจำหน่ายอีกด้วย