เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา) ประจำปี 2562


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา)ประจำปี 2562 โดยให้เด็กปฐมวัย 3-5 ปี ได้ศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น โดยได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง สถานที่คือวัดหน้าพระเมรุ ,วัดมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และอนุสาวรีย์นายดอก - นายทองแก้ว โดยจัดโครงการวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562