เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดโครงการประชุมผู้ครองขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างให้มีประสิทธิ