เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน


โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดย วิทยากรจาก สำนักอัยการจังหวัดอ่างทอง  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง