เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


เตรียมการรับมืออุทกภัยน้ำที่ขึ้นสูงท่วมขังบ้านเรือนลูกบ้านเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบน้ำท่วมขัง


พร้อมรับมือ…พร้อมป้องกัน…เร่งช่วยเหลือ✌🏻 นายกเทศมนตรี ทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเทศบาลตำบลท่าช้าง 🚜เร่งเตรียมการรับมืออุทกภัยน้ำที่ขึ้นสูงท่วมขังบ้านเรือนลูกบ้าน…เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน…ของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด…อย่างเต็มที่✌🏻