เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนและผู้ใหญ๋บ้าน ลงพื้นที่ทำสะพานกรอกกระสอบทรายป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชน


นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนและผู้ใหญ๋บ้าน ลงพื้นที่ทำสะพานกรอกกระสอบทรายป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชน