เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 30 มี.ค. 2567 ]8
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย [ 29 มี.ค. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]11
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 25 มี.ค. 2567 ]51
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับ - ส่งหนังสือราชการ [ 31 ม.ค. 2567 ]11
6 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 30 ม.ค. 2567 ]10
7 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 23 ม.ค. 2567 ]7
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]123
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 4 พ.ย. 2564 ]114