วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟพร้อมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกกระบะแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๐ ๘๔๘๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านคุณวิชัย-ออกทุ่งนา) หมู่ที่ 5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณนานางสง่า-สามแยกคลองทิ้งน้ำ) หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านตาผัน) หมู่ที่ 6 (ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อโคมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระบะแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๐ ๘๔๘๘ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง