วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อสารส้มก้อนขุ่นและคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถขยะ ทะเบียน 80 8417 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้มก้อนขุ่น และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง