วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติก (บริเวณบ้านนายเวก-บริเวณบ้านนางดวงจันทร์ -บริเวณบ้านนายสมชาย) หมู่ที่ 7 และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวแอสฟัลท์ติก (บริเวณนานายสุเมศ-บริเวณบ้านนายชัยโต๊ะจีน) หมู่ที่ 5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ม.ค. 2564
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ ๘๖๒๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
เหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๐ ๘๔๑๗ อ่างทอง
26  ต.ค. 2563
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที รสจืด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง