วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณนาตาจวบถึงบริเวณสวนนายเยื้อง) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อเกลือไอโอดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
เช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง